Toggle offcanvas area
Menu
Klantcase Raamwerk LOB

Website

Raamwerk LOB

Ontwikkeling van een webtool voor Euroguidance, het Nederlands Loopbaankennispunt EU

Het raamwerk is een handreiking voor ondersteuning en afstemming over loopbaanontwikkeling en -begeleiding in het onderwijs. Het raamwerk draagt bij aan de professionalisering van loopbaanprofessionals en zorgt voor betere afstemming en aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Jaar: 2019
Werkzaamheden: Design, Web Development, Onderhoud, Support, Hosting
Samenwerking(en):

CINOP Publieke Programma’s

Webtool Raamwerk LOB

Online webtool voor leidinggevende in het onderwijs.