Toggle offcanvas area
Menu

Website

Euroguidance

Ontwikkeling van een informatieve website met kennisbank voor Euroguidance, het Nederlands Loopbaankennispunt EU.

Euroguidance Nederland is het nationaal kennispunt voor loopbaanondersteuning vanuit de EU. Ze dragen bij aan een leven lang ontwikkelen voor alle burgers en bevordert mobiliteit rondom werk en studie. Ze stimuleren, versterken en verdiepen de professionalisering en de (internationale) samenwerking en uitwisseling op het gebied van loopbaanondersteuning tussen belanghebbenden.

Jaar: 2021
Werkzaamheden: Design, Web Development, Onderhoud, Support, Hosting
Samenwerking(en):

CINOP Publieke Programma’s

Website Euroguidance

Informatieve website met kennisbank.